Kontakt

  Peak Addiction

  spol. s r. o.
  Severná 1310
  059 91 Veľký Slavkov
  IČO: 52 048 586
  DIČ: 2120881488
  Bankové spojenie:
  Tatrabanka
  číslo účtu: 2940064425/1100
  IBAN: SK09 1100 0000 0029 4006 4425
  BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX