Zoznam sprostredkovateľov

poverených spoločnosťou Cragsman, s.r.o., IČO :55 110 231, so sídlom Nová Lesná 525, 059 86  Nová Lesná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 45134/P ako prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

  • Katarína Poliaková
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}
  • 52 048 586
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}
  • Šrobárová 2682/42, 058 01 Poprad
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}