Zoznam sprostredkovateľov

poverených spoločnosťou Peak Addiction, s.r.o., IČO : 52 048 586, so sídlom Severná 1310, 059 91 Veľký Slavkov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37356/P ako prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

  • Katarína Poliaková
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}
  • 52 048 586
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}
  • Šrobárová 2682/42, 058 01 Poprad
  • {{content-1}}
  • {{content-2}}